U Nar. nov., br. 26 od 3.3.2022. objavljena je Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2022., koja stupa na snagu 11. ožujka 2022. godine.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2022. iznosi 73,13 kn. Najniža mirovina određuje se ovisno o ukupnom broju godina mirovinskog staža, uz primjenu polaznog faktora iz članka 85. i mirovinskog faktora iz članka 87. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18, 102/19 i 84/21).

Natrag