U Nar. nov., br. 61/22 od 1.6.2022. objavljena je Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.7.2022.

Odlukom su propisane tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, za razdoblje od 1.7.2022. do 30.9.2022. te tarifne stavke nakon 2 (dva) mjeseca korištenja zajamčene opskrbe.

Natrag