U Nar. nov., br. 24 od 28. veljače 2022. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski koja stupa na snagu 1. ožujka 2022.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 31. ožujka 2022.

Natrag