U Nar. nov., br. 60/22 od 27.5.2022. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice koja je stupila na snagu 28.5.2022.

Ovom Odlukom se nužna epidemiološka mjera i preporuka korištenja maski iz Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice (Nar. nov. br. 44/22 i 51/22) određuje u trajanju do 30. lipnja 2022.

Natrag