U Nar. nov., br. 82 od 15.7.2022. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske, koja stupa na snagu 23. srpnja 2022. godine.

Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama utvrđeni su jedinstveni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u javnim službama.

Natrag