U Nar. nov., br. 106 od 14.9.2022. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata koja stupa na snagu 22.9.2022.

Ovom Odlukom o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata utvrđuje se način i postupak vođenja razdvojenog računovodstva ili knjigovodstva te razdvojenog praćenja poslovnih događaja, pravila za posebno i odvojeno vođenje poslovnih knjiga, razdvajanje računa imovine, obveza, prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te forma, sadržaj i dostava financijskih izvještaja i financijske dokumentacije energetskih subjekata za potrebe regulacije energetskih djelatnosti.

Natrag