U Nar. nov., br. 26 od 3.3.2022. objavljena je  Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2022., koja stupa na snagu 11. ožujka 2022. godine.

Faktor osnovne mirovine od 1. siječnja 2022. iznosi 0,75.

Natrag