U Nar. nov., br. 77/22 od 5.7.2022. objavljena je Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 16.7.2022.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 125/21, 134/21, 16/22, 25/22 – ispravak, 39/22, 65/22) u Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala iza rednog broja 398c dodaje se redni broj 398d.

Natrag