U Nar. nov., br. 2 od 5.1.2022. objavljena je Odluka o dopuni Odluke o naknadi za razvoj društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., Sinj, koja stupa na snagu 13. siječnja 2022. godine.

Obračun i plaćanje naknade za razvoj, uvedene Odlukom o naknadi za razvoj (»Narodne novine« br. 66/21), obustavlja se u razdoblju od 1. siječnja do 23. lipnja 2022. obveznicima na području Grada Sinja.

Ovom odredbom ne utječe se na obvezu plaćanja naknade za razvoj obračunate prije njezinog stupanja na snagu, osim naknade za razvoj obračunate u razdoblju od 1. siječnja do 23. lipnja 2021. obveznicima na području Grada Sinja.

Natrag