U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/22 objavljen je članak "Novi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2022. godinu". Autorice članka su: Tamara Kelković Benko, Andrea Kocelj.

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 8. prosinca 2021. uz Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2022. i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu, donio i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu. Stupanjem na snagu novog Zakona o proračunu od 1. siječnja 2022., koji u odnosu na raniji zakon drugačije uređuje procese vezane uz izvršavanje državnog proračuna, bilo je potrebno uskladiti postojeće odredbe važećeg Zakona o izvršavanju te propisati nove odredbe za koje obveza proizlazi iz novog Zakona o proračunu. S obzirom da se mijenjalo više od polovine odredbi do tada važećeg Zakona o izvršavanju, umjesto izmjena i dopuna istog, pristupilo se izradi novog zakona o izvršavanju.

Stoga je uz Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu na sjednici održanoj 27. svibnja 2022. Hrvatski sabor usvojio novi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu. Stupanjem na snagu novog Zakona o izvršavanju, stavlja se van snage dotada važeći Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Autorice u članku daju pregled najznačajnijih promjena i novosti koje donosi novi zakon.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag