U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/22 objavljen je članak "Novi kolektivni ugovori (državni i javni zaposlenici / ugostiteljstvo)". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 56/22; u nastavku: KU) i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 56/22; u nastavku: TKU) sklopili su sindikati državnih i javnih službenika i namještenika i Vlada Republike Hrvatske kojima su uredili prava i obveze iz rada i po osnovi rada državnih i javnih službenika i namještenika zaposlenih u državnim i javnim službama.

Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije i Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostiteljstva i turizma, isto tako, su sklopili Kolektivni ugovor ugostiteljstva (Nar. nov., u nastavku: KU ugostiteljstva) kojim su uredili međusobna prava i obveze, kao i određena pravila i pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika u ugostiteljskoj djelatnosti.

Državni i javni službenici su KU-om i TKU-om mnoga pitanja uredili na istovjetan način a jedno od tih pitanja je i njihova primjena koja je počela s 1.5.2022., iako u to vrijeme još nisu bili niti parafirani od ugovornih strana.

Osnovica za izračun plaće povećana je i od 1.5.2022. iznosi 6.286,29 kn bruto, a naknada troškova prijevoza, kada nema organiziranog prijevoza od mjesta prebivališta/boravišta zaposlenika do posla i nazad, i zaposlenici koriste osobne automobile je sa 1,00 kn povećana na 1,35 kn po prijeđenom kilometru, te je ugovoren način usklađivanja te cijene.

Cijena sistematskog pregleda na koje imaju pravo svi zaposlenici državnih i javnih službi isto je povećana na 1.200,00 kn, s tim da ga oni do 50 godina života obavljaju svake 3 godine, a stariji od 50 svake dvije godine.

Kolektivnim ugovorom ugostiteljstva ugovorne strane uredile su međusobna prava i obveze, kao i određena pravila i pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika u ugostiteljskoj djelatnost.

KU-om ugostiteljstva ugovorne strane utvrdile su određena minimalna prava i obveze poslodavaca i radnika u ugostiteljskoj djelatnosti koja obuhvaća djelatnosti pružanja usluga smještaja i pripreme i usluživanja hrane i pića sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti: djelatnosti koje se vode pod brojem 55 i 56 – razred I NKD-a.

Ugovorne strane su se ujedno obvezale da neće kolektivnim ugovorima na razini regija, županija i kolektivnim ugovorima ili aktima trgovačkog društva/obrta, određena prava urediti u manjem opsegu od utvrđenih KU ugostiteljstva.

Opširnije o KU ugostiteljstva pročitajte u časopisu Financije, pravo i porezi br. 6.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag