U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/22 objavljen je članak "Naknada troškova prijevoza - za državne i javne službe". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Troškovi prijevoza na posao i s posla jedno je od materijalnih prava koje nije propisano Zakonom o radu, već se kao i druga materijalna prava uređuju kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim tijelima i javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla od 1.5.2022. ostvaruju pod uvjetima i na način propisan Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike i Temeljnim kolektivnim ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov. br. 56/22).

Pravo na naknada troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla ima zaposlenik pod uvjetom da je udaljenost od njegovog prebivališta, odnosno boravišta do mjesta rada najmanje dva kilometra koja se ostvaruje pod uvjetima i na način propisan čl. 52. KU-a i čl. 65. TKU-a. Pod poslom, na osnovu koga se ostvaruje pravo, smatraju se sve aktivnosti zaposlenika vezane uz radni odnos i sve aktivnosti na koje se zaposlenik obvezan odazvati kao i obveze sudjelovanja u tijelima upravljanja.

Udaljenost, za ostvarivanje prava na troškove prijevoza, je svaka pješačka ruta koja omogućuje sigurno kretanje pješaka od mjesta prebivališta odnosno mjesta boravišta sa koga zaposlenik dolazi do mjesta rada.

Zaposlenik ima prava na troškove prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla samo ako je udaljenost od njegovog prebivališta/boravišta do mjesta rada dva kilometra ili veća, a ukoliko je udaljenost od prebivališta/boravišta zaposlenika do mjesta rada manja od dva kilometra zaposlenik nema pravo na naknadu troškova prijevoza bez obzira da li ima organizirani bilo mjesni bilo međumjesni javni prijevoz.

Više o troškovima prijevoza na posao i s posla i pravu zaposlenika u državnim tijelima i javnim službama pročitajte više u tiskanom izdanju FIP-a.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag