Najavljene izmjene Zakona o računovodstvu

Već smo pisali da uvođenje eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku zahtijeva prilagodbu pravnog okvira, što će rezultirati izmjenama brojnih propisa. Jedan od njih je i Zakon o računovodstu (ZOR).

Vlada predlaže donošenje Zakona o izmjenama i dopunama ZOR-a (prijedlog je bio na e-savjetovanju). Izmjene i dopune koje će stupiti na snagu s 1.1.2023. odnose se na zamjenu svota iskazanih u kunama u svote koje će se iskazivati u eurima. Uz to, dopunjene su i odredbe vezano za nefinancijsko izvještavanje subjekata od javnog interesa.

U nastavku ukratko navodimo najvažnije novosti, a detaljno ćemo o svemu pisati po objavi.

1. Razvrstavanje poduzetnika i grupa poduzetnika

Osim kako je navedeno u tablici, za razvrstavanje u subjekte od javnog interesa ZOR propisuje brojne kriterije, od kojih je jedan iznos aktive. Predloženo je da se svota od 5.000 mil. kuna zamijeni svotom od 663.614.042,07 eura.

2. Obveznici revizije

3. Ostale izmjene i dopune vezano za uvođenje eura

Na sličan način su promijenjene i ostale svote u ZOR-u, koje su sada iskazane u kunama. To se odnosi na izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru i na novčane kazne za prekršaje.

4. Nefinancijsko izvještavanje

Kad se nefinancijsko izvješće i konsolidirano nefinancijsko izvješće objavljuje kao dio izvješća poslovodstva odnosno dio konsolidiranog godišnjeg izvješća, predlaže se uvođenje obveze isticanja tog izvješća na jasan i vidljiv način.

Ta obveza odnosi se na vrlo mali broj poslovnih subjekata, jer mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa (koji zapošljavanju manje od 500 radnika), nisu dužni sastavljati nefinancijsko izvješće.

5. Umjesto zaključka

Zakon o izmjenama i dopunama ZOR-a donosi se poglavito radi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Kao što je prikazano u prethodnim točkama, prijedlogom je predviđeno preračunavanje kuna u eure uz primjenu različitih tečajeva - ponešto prema približnom, a ponešto prema propisanom tečaju, a ostale predložene dopune su minimalne i odnose se na vrlo mali broj poduzetnika. Usprkos tome, uvođenje eura zahtijevat će u svim računovodstvima u Hrvatskoj (i to ne samo kod poduzetnika nego i kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih te neprofitnih organizacija) brojne radnje i aktivnosti, pa se računovođe za taj izvanredan i zahtjevan posao trebaju dobro i na vrijeme pripremiti.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag