U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/22 objavljen je članak "Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave i dokazivanje jednakovrijednosti". Autor članka je Ante Loboja.

Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije u dokumentaciji o nabavi ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili sl., osim ako je to opravdano predmetom nabave. Takvo upućivanje članka iznimno je dopušteno, ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati na drugi način, pri čemu takva uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«. Ako koristi takav način opisa predmeta nabave odnosno određivanja tehničkih specifikacija, naručitelj je obvezan u dokumentaciji o nabavi navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave. S druge strane, ponuditelj koji nudi jednakovrijedni proizvod, mora u ponudi dostaviti dokaze o jednakovrijednosti ponuđenog proizvoda (tehnički listovi proizvođača, katalozi, izvješće o testiranju, i sl.), jer je teret dokaza o jednakovrijednosti ponuđenog proizvoda na ponuditelju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag