Konačni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Na jučerašnjoj sjednici Hrvatskog sabora zaključena je rasprava o Konačnom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (drugo čitanje), koji možete pogledati ovdje

Uz ostale izmjene, ovim se Prijedlogom zakona predlaže povećanje iznosa primitaka kojega neka osoba može ostvariti, a da bi se pritom i nadalje smatrala uzdržavanim članom. Navedeni iznos se povećava na način da se određuje u visini šesterostrukog iznosa propisanog osnovnog osobnog odbitka (4.000,00 x 6), što na godišnjoj razini iznosi 24.000,00 kuna, i to s primjenom i za 2022. godinu.

Osim toga, predlaže se propisati da se isplata primitaka za koje postoji obveza isplate na račun može izvršiti na račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kojega fizičke osobe imaju otvorenog kod banke te će shodno tome isplata istih biti moguća na bilo koji račun za plaćanje neovisno o tome je li riječ o žiroračunu ili tekućem računu.

Osim određenih članaka, koji stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u Nar. novinama, odredbe izmjena Zakona stupaju na snagu 1.1.2023.

O navedenom, te drugim propisanim izmjenama, detaljno ćemo pisati u našem časopisu „Financije, pravo i porezi“ br. 1/23.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag