U Nar. nov., br. 66 od 9.6.2022. objavljeni su:

Hrvatski sabor je na sjednici 27. svibnja 2022. donio Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i odluke o davanju suglasnosti na godišnje izvještaje o izvršenju financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2021. godinu.

Natrag