U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru". Autor članka je Vedran Jelinović.

Kako bi se hrvatski pravni okvir uskladio s Direktivom 2019/1511 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava, donesene su izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru (Nar. nov., br. 34/22). Tom Direktivom države članice su prije svega obvezne omogućiti osnivanje trgovačkih društava i upis podružnica u registar u potpunosti putem interneta, podnošenjem dokumenata ili informacija u elektroničkom obliku podnositeljima zahtjeva koji su građani Unije. Prilagodbu zahtjevima spomenute Direktive i vremenske granice važenja pojedinih instituta potrebno je promatrati kroz prizmu ovih dvaju propisa, ali i izmjena i dopuna Zakona o javnom bilježništvu, koji još nije stupio na snagu. O tome što se mijenja u pogledu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornim tijelima odnosno za prokuriste i likvidatore, koje su nove obveze likvidatora u vezi arhiviranja poslovne dokumentacije, te što se i kada mijenja u postupku osnivanja na daljinu, samo su neke od tema o kojima pišemo u ovome članku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag