U Nar. nov., br. 88 od 29. srpnja 2022. objavljen je Ispravak Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a kojim je izvršen ispravak st. 4. čl. 89. (označeno bold) koji sada glasi:
(4) Iznimno, tijela ovlaštena za nadzor iz članka 75. stavka 1. podstavka 9., 10. i 11. ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju samo stavak 1. ovoga članka, a ne primjenjuju stavke 2. i 3. ovoga članka.

Natrag