U Nar. nov., br. 69/22 od 17.6.2022. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2022.

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2022. u odnosu na travanj 2022. iznosi 101,4.

Natrag