U Nar. nov., br. 23/22 od 25. veljače 2022. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2022. koji u odnosu na prosinac 2021. iznosi 100,3.

Natrag