HGK u 2022. – financiranje i oslobođenja od plaćanja članarine

U Nar. nov., br. 5/22 objavljeno je nekoliko odluka koje se odnose na financiranje HGK te dajemo kratki osvrt na način financiranja HGK u 2022. te propisana oslobođenja.

Osnovne smjernice uz financiranje Hrvatske gospodarske komore propisane su Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori (Nar. nov., br. 144/21) kojim je propisano da se sredstva za rad Komore osiguravaju iz članarine, prihoda od: naknada za usluge i proizvode, obavljanja javnih ovlasti, tržišnih aktivnosti te izvandrednih prihoda.

Obveznici plaćanja i visina članarine

Kao i prethodnih godina, obveznici plaćanja članarine su članovi Komore, a to su sve pravne osobe koje to postaju samim upisom u sudski registar. Visina članarine (koju svake godine određuje Skupština Komore) te rokovi plaćanja propisani su Odlukom o financiranju Hrvatske gospodarske komore (Nar. nov., br. 5/22).

Članovi Komore se razvrstavaju u tri skupine, ovisno o gospodarskoj snazi (čl. 30. Zakona i čl. 3. Odluke) čiji se pregled daje u Tablici 1. Pravne osobe se razvrstavaju u skupine temeljem podataka iz godišnjeg financijskog izvješća koje su te osobe bile obvezne predati tijelima javne vlasti za godinu koja prethodi godini u kojoj je Odluka donesena. Budući je Odluka donesena 2021. godine proizlazi da su mjerodavni GFI za 2020. godinu. Međutim, ako nisu dostupni navedeni podaci tada se razvrstavaju u prvu skupinu uz obvezu plaćanja članarine od 150,00 kn mjesečno.

Ističemo da članovi Komore iz prve skupine (Tablica 1.) nemaju obvezu plaćanja članarine, ali mogu odlučiti da plaćaju članarinu dobrovoljno (vidjeti Odluku o uvjetima ostvarivanja dobrovoljnog članstva u HGK, Nar. nov., br. 5/22) i to temeljem posebne Izjave, uz obvezu plaćanja članarine u razdoblju od najmanje 12 mjeseci od davanja Izjave do opoziva. Dakle, i ovi se članovi mogu odlučiti za plaćanje članarine o čemu su dužni obavijestiti Komoru (čl. 39. Zakona o HGK).

Tablica 1. Visina članarine ovisno o grupi u koju su obveznici razvrstani

2. Oslobođenja od plaćanja članarine

Odlukom o financiranju HGK su, čl. 8.,  propisani određeni slučajevi kada članice Komore nemaju obvezu plaćanja članarine, kao i uvjeti koji moraju biti ispunjeni.

Slika 1. Oslobođenja od plaćanja članarine prema Odluci

Osim prethodno navedenih slučajeva, od obveze plaćanja članarine su oslobođene i članice Komore koje su u mirovanju, privremeno ne obavljaju gospodarsku djelatnost, a nisu u postupku stečaja ili likvidacije i upisane su u sudski registar, uz uvjet dostave Izjave o neaktivnosti ovjerene od Fine i pisanog zahtjeva za oslobođenjem od plaćanja članarine potpisanog od osobe ovlaštene za zastupanje.

Privremeno ukidanje plaćanja članarine od 1.1. do 30.6.2022. za članice HGK s područja pogođenih potresom

Temeljem Odluke o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine (Nar. nov., br. 5/22) privremeno se ukida obveza plaćanja članarine za članice HGK sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije, kojima je onemogućeno redovito poslovanje uslijed posljedica potresa u blizici Grada Petrinje, i to od 1.1.2022. do 30.6.2022. Navedeno se oslobođenje za isto razdoblje, a  temeljem odobrene prijave o postojanju štete od prirodne nepogode, odnosi i na članice sa sjedištem na području Karlovačke i Zagrebačke županije, kojima je zbog štete prouzročene potresom onemogućeno redovito poslovanje.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag