U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/22 objavljen je članak "Financijski leasing kod obveznika primjene HSFI-a". Autorica članka je Irena Slovinac

Imovina nabavljena na financijski leasing u poslovnim knjigama najmoprimca evidentira se kao stavka dugotrajne materijalne imovine, a obveze za plaćanja po financijskom leasingu iskazuju se kao dugoročne i kratkoročne.
Pravo na odbitak pretporeza kod financijskog leasinga nastaje u poreznom razdoblju u kojem je porezni obveznik primio objekt leasinga i ima račun za isti. U slučaju nabave putem financijskog leasinga osobnih automobila ne može se odbiti 50% pretporeza. Porezni obveznik koji PDV plaća prema naplaćenim na­knadama, pravo na odbitak pretporeza po računu za leasing ostvaruje po plaćanju leasing rata.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag