U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/22 objavljen je članak "Evidentiranje raspodjele rezultata u 2022. godini". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu  propisan je postupak utvrđivanja rezultata za određenu proračunsku godinu te da se rezultat ostvaren u jednoj proračunskoj godini raspodjeljuje u sljedećoj, u skladu s odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna. Od 1. siječnja ove godine primjenjuje se novi Zakon o proračunu, koji, iako ne propisuje izričito tko i kada treba donijeti odluku o rasporedu rezultata i trenutak kada preneseni višak/manjak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja treba uključiti u ovogodišnji proračun/financijski plan, ipak daje konkretne smjernice (i obvezu) za postupanje. U nastavku se pojašnjavaju neke odredbe Zakona o proračunu koje posredno uređuju postupanja s viškovima i manjkovima prihoda i primitaka, propisana pravila za korištenje pojedinih „vrsta“ prihoda i primitaka (općih, namjenskih i vlastitih) za pokriće rashoda i izdataka, odredbe koje uređuju izvršavanje proračuna/financijskih planova, a konačno i sastavljanje i evidentiranje odluka o rasporedu rezultata.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag