U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/22 objavljen je članak "Darovanja za zdravstvene potrebe – porezni tretman". Autorica članka je Sandra Pezo.

Kao primici fizičkih osoba koji se ne smatraju dohotkom propisani su primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe, pod propisanim uvjetima i do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu.

Da bi se navedeni primici smatrali neoporezivima, moraju biti ispunjeni uvjeti propisani poreznim propisima, a to su: s da su darovanja dana za operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala fizičke osobe primatelja darovanja s da zdravstvene usluge nisu podmirene osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe primatelja darovanja s da su novčana sredstva (darovanja) isplaćena na žiro-račun fizičke osobe primatelja darovanja ili zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili inozemstvu za te svrhe s da davatelj i primatelj darovanja posjeduju vjerodostojne isprave o darovanju i njihovu namjenskom utrošku – potvrde o primitku dobara, isprave o izvršenoj doznaci na žiro-račun primatelja, račune za izvršene zdravstvene usluge i drugo.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag