U Nar. nov., br. 26/21 od 12. ožujka 2021. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj koji stupa na snagu 20. ožujka 2021.

Ovim izmjenama i dopunom vrši se pojmovno usklađivanje sa Zakonom o strancima („Narodne novine“, broj 133/20.), posebno u dijelu novog pojma „stranac na stalnom boravku ili dugotrajnom boravištu u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva u području zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite stranaca s navedenim zakonskim propisom donošenjem ovoga zakona omogućuje se ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu digitalnom nomadu – državljaninu treće zemlje koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za tvrtku ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u Republici Hrvatskoj i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području Republike Hrvatske, a kojem je odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.

Natrag