Visina sredstava za uzdržavanje državljana trećih zemalja

Vlada Republike Hrvatske je temeljem ovlaštenja iz Zakona o strancima (Nar. nov., br. 133/20) je 21.veljače 2021. donijela Uredbu o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 14/21) kojom je propisala način izračuna i visinu minimalnih sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u postupku odobrenja:

  • privremenog boravka,
  • privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja,
  • privremenog boravka u svrhu studiranja kao i sredstva za povratak studenta,
  • privremenog boravka državljanina treće zemlje koji ima odobreno dugotrajno boravište u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora i članu njegove obitelji,
  • dugotrajnog boravišta.

Visina sredstava za uzdržavanje utvrđuje se prema službeno objavljenom podatku  Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, koji se odnosi na prosječnu mjesečnu neto isplaćenu plaću u prošloj godini, po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj.

Uvjet za odobrenje privremenog boravka državljaninu treće zemlje, privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja,  studiranja, dugotrajnog boravka,  boravka državljaninu treće zemlje koji ima odobrenje dugotrajnog boravišta u drugoj državi članici EGP-a, je da mora imati sredstva za uzdržavanje u visini od najmanje 50 % prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u prošloj godini, što se dokazuje dokumentacijom propisanom pravilnikom kojim se uređuju boravci državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

Natrag