U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Uz Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2021. godinu". Autorice članka su Mirela Kovač Jagar i Ana Zorić.

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2021. godinu objavljen je u Narodnim novinama br. 135/20, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. Zakon o izvršavanju donesen je u okolnostima u kojima se RH i cijeli svijet bore s posljedcima epidemije koronavirusa i ta se činjenica ogleda i u nizu odredaba kojima se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Državnog proračuna RH za 2021. i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti u izvršavanju državnog proračuna, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju državnog proračuna za 2021.

Odredbe Zakona o izvršavanju u načelu se odnose na proračunske korisnike državnog proračuna, iako je dio odredbi vezan uz prava i obveze izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, ali i JLP(R)S.

U članku se osim pojašnjenja novosti daje i prikaz ostalih odredbi Zakona o izvršavanju za 2021. koje su značajne korisnicima u dijelu ostvarivanja njihovih prava, ali se ukazuje i na obveze koje imaju korisnici, uključujući i JLP(R)S, na temelju ostvarenih sredstava.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi:

državni proračun izvršavanje proračuna mjere za ograničavanje korištenje sredstava sredstva iz Fonda solidarnosti EU učešće za sufinanciranje EU projekata neprihvatljivi troškovi preraspodjela stavki otvaranje novih aktivnosti i projekata neizvršene aktivnosti i projekti plaćanje predujmom višegodišnje zaduživanje proračunska zaliha devizna sredstva povrati u državni proračun zaduživanje i pomoći JLP(R)S-a kompenzacijske mjere za JLP(R)S materijalna i ostala prava proračunska osnovica visina dnevnice i naknada sredstva za osiguranje imovine i zaposlenika korištenje namjenskih i vlastitih prihoda 

Natrag