U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/21 objavljen je članak "Uvjeti i način ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja". Autorica članka je Ljubica Đukanović

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13 i 89/19; u nastavku: Zakon) uređeno je obvezno zdravstveno osiguranje, opseg prava na zdravstvenu zaštitu i druga prava i obveze, te uvjeti i način njihova ostvarivanja. Posebno su, u skladu s propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i odredbama Zakona, Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 49/14 – 127/17; u nastavku: Pravilnik o pravima) uređeni uvjeti i način ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja te obveze osiguranih osoba u ostvarivanju tih prava.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 9/21; u nastavku: Pravilnik o izmjenama i dopunama), koje se primjenjuju od 4.2.2021., izmijenjen je Pravilnik o pravima, tako da pravo na smještaj uz dijete na bolničkom liječenju na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO), sada može koristiti osigurana osoba:

  • jedan od roditelja djeteta koje se nalazi na bolničkom liječenju ili
  • osoba koja skrbi o djetetu (u nastavku: skrbnik).

Cjelodnevni smještaj uz dijete na bolničkom liječenju može ostvariti jedan od roditelja djeteta ili skrbnik djeteta koje se nalazi na bolničkom liječenju, dok je to pravo prema dosadašnjoj odredbi Pravilnika o pravima mogla ostvariti samo majka djeteta, a ne i otac djeteta. Pravo na cjelodnevni smještaj uz dijete ima i jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, pod uvjetom da o tome posjeduje odgovarajuće rješenje nadležnog tijela.

Dnevni smještaj uz dijete može koristiti jedan od roditelja ili skrbnik djeteta mlađeg od sedam godina života te jedan od roditelja ili skrbnik djeteta s težim smetnjama u razvoju, za dijete koje se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje djece oboljele od akutnih bolesti. Smještaj se koristi na prijedlog izabranog doktora djeteta/odjelnog doktora ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi.

Opširnije o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na cjelodnevni i dnevni smještaj uz dijete pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag