U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Utvrđivanje rezultata za 2020. i raspodjela rezultata u 2021. godini". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Knjigovodstveni postupak utvrđivanja rezultata za određenu proračunsku godinu propisan je Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Rezultat se na kraju godine, znači s 31. prosincem proračunske godine, utvrđuje sučeljavanjem ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja, nakon čega se obavljaju korekcije rezultata poslovanja za određene iznose prihoda poslovanja koji su utrošeni za nabavu nefinancijske imovine, zatim korekcije rezultata od nefinancijske imovine za iznose prihoda od nefinancijske imovine koji su utrošeni za financiranje određenih rashoda poslovanja odnosno za financiranje izdataka za ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava, te za otplate glavnice temeljem dugoročnog zaduživanja. O navedenome pišemo u prvome dijelu ovoga članka.

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu propisano je i da se rezultat poslovanja ostvaren u jednoj proračunskoj godini raspodjeljuje u sljedećoj, u skladu s odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna. Primjerice, ta se ograničenja odnose na namjenske i vlastite prihode. Raspodjela rezultata ostvarenog prethodne godine obrađuje se u drugome dijelu članka.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: raspodjela rezultata višak manjak prihoda 922 kapitalni prihodi 

Natrag