U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/21 objavljen je članak "Utvrđivanje porezne rezidentnosti fizičkih osoba". Autorica članka je mr. sc. Zrinka Perić.

Boravak stranaca u RH uređen je Zakonom o strancima, ali za svrhe oporezivanja bitne su odredbe Općeg poreznog zakona koje definiraju pojam prebivališta/uobičajenog boravišta.

Za svrhe oporezivanja u RH, porezni obveznik, fizička osoba, može biti rezident ili nerezident, a kriterij za takvo razlikovanje ne ovisi o državljanstvu pojedinog poreznog obveznika, već o činjenici posjeduje li ta fizička osoba prebivalište ili uobičajeno boravište u RH prema poreznim propisima, naglašavajući da se pitanje prebivališta i boravišta ne određuje prema Zakonu o prebivalištu, koji je u nadležnosti MUP-a, već prema odredbama Općeg poreznog zakona.

Zbog toga je i od velike važnosti pravilno utvrđivanje porezne rezidentnosti tih fizičkih osoba, jer o  utvrđenoj rezidentnosti ovisi opseg porezne obveze tih poreznih obveznika. Svaka država uređuje utvrđivanje porezne rezidentnosti svojim domaćim poreznim propisima, a i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag