U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Utjecaj zakonskih promjena obračuna naknade za OKFŠ na 2021. godinu". Autor članka je mr. sc. Vlado Đurašin

Zakonom o izmjenama Zakona o šumama  izmijenjene su odredbe Zakona o šumama s tim da se izmijenjene odredbe  primjenjuju od 1.1.2021.

Ovim zakonskim izmjenama povećana je granica godišnjih prihoda ili ukupnih primitaka iznad koje se plaća naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (u nastavku: OKFŠ), sa 3.000.000,00 kn na 7.500.000,00 kn, a stopa naknade smanjena je na 0,024%.

Svi obveznici koji su u 2020. ostvarili prihode ili primitke veće 3 mil kn, a manje od 7,5 kn, ne moraju u 2021. obračunati niti plaćati akontacije za naredno razdoblje.  Obveznici koji u 2020.  imaju ukupne prihode ili primitke manje od 7,5 mil. kn, a nakon obračuna naknade OKFŠ-a imaju razliku za povrat sredstava, u poziciji su  da im je povoljno tražiti povrat preplaćenih sredstava na što posebno i ukazuje autor članka.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: OKFŠ naknada za šume 2021.

Natrag