Uredba o Tarifi sudskih pristojbi  (Nar. nov., br. 53/19) donesena je temeljem Zakona o sudskim pristojbama (Nar. nov., br. 118/18), a njome se propisuju iznosi pristojbenih obveza u postupcima pred sudovima. Pristojbene obveze propisane su tarifnim brojevima u Tarifi sudskih pristojbi u Prilogu koji je sastavni dio ove Uredbe.

Izmjenama i dopunama Uredbe mijenjaju se i dopunjuju Tar. br. 1. do Tar. br. 32. iz Priloga Uredbe.

Izmjene i dopune Uredbe stupaju na snagu 1. rujna 2021.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag