U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Upućivanje radnika u RH i prekogranična provedba odluka o novčanoj kazni". Autorica članka je Ljubica Đukanović

Zakonom o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni (Nar. nov., br. 128/20; u nastavku: Zakon), uređeni su uvjeti rada i prava radnika koji je u okviru prekograničnog pružanja usluga upućen na rad na ograničeno vrijeme u Republiku Hrvatsku (u nastavku: RH) iz Europske unije (u nastavku: EU9, Europskoga gospodarskoga prostora (u nastavku: EGP), Švicarske Konfederacije ili treće zemlje u cilju zaštite radnika, neovisno o pravu koje se primjenjuje na radni odnos upućenoga radnika.

Zakonom su  propisane i obveze poslodavaca kao i pravila i postupak uzajamne pomoći i suradnje nadležnih tijela država članica u prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni koje je donijelo nadležno tijelo ili potvrdilo upravno tijelo ili sud države članice, izrečenoj pružatelju usluga sa sjedištem u jednoj državi članici EGP-a zbog povrede prava upućenoga radnika odnosno kršenja pravila o upućivanju radnika.

Kod upućivanja radnika može doći i do nepoštivanja propisa i u drugim sustavima  kao što je sustav socijalne sigurnosti, porezni sustav, ulaska i boravka i dr. čije povrede nisu uređene Zakonom, već se njime uređuje samo suradnja u provedbi onih odluka o novčanoj kazni izrečenoj pružatelju usluga u jednoj državi članici EGP-a koje je izreklo upravno tijelo ili sud u drugoj državi članici.

Ujedno je propisano i da se Zakon ne primjenjuje na prekograničnu provedbu novčanih kazni i drugih sankcija na temelju odluka izrečenih u kaznenim, prekršajnim, građanskim i trgovačkim stvarima.

 Isto tako odredbe o prekograničnoj provedbi odluke o novčanoj kazni u području upućivanja radnika se ne primjenjuju na upućivanja radnika iz Švicarske Konfederacije i trećih zemalja, a  Zakon se u cijelosti ne primjenjuje na prekogranično pružanje usluga samozaposlenih osoba jer oni nisu radnici, rad u dvije ili više država kao i rad pomoraca.

Opširnije o upućivanju radnika u RH i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: upućivanje upućeni radnik prekogranično pružanje usluga zaštita radnika

Natrag