TEB pomaže stradalnicima potresa!

BEZ PLAĆANJA KOTIZACIJE na webinarima „u živo“ koje TEB organizira i održava samostalno (osim licenciranih programa) mogu sudjelovati predstavnici poduzetnika, obrtnika i slobodnih zanimanja, proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika i neprofitnih  organizacija sa sjedištem na područjima za koje je proglašena katastrofa, ako su radi potresa njihovi poslovni objekti postali neupotrebljivi.

Molimo zainteresirane koji zadovoljavaju navedene kriterije da se na vrijeme prijave putem TEB-ove web prijavnice u kojoj u kućicu „Poruka“ treba upisati riječ „potres“.

Vaš TEB!         

Natrag