U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2020." Autori članka su mr. sc. Mladen Štahan i Irena Slovinac.

Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode te dobit ili gubitak ostvaren u određenom obračunskom razdoblju. Dužni su ga sastavljati svi poduzetnici, neovisno o veličini. Sastavlja se na za propisanom obrascu primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Račun dobiti i gubitka sastavlja se na hrvatskom jeziku i u kunama. Kod sastavljanja računa dobiti i gubitka treba voditi računa o temeljnom načelu sučeljavanja prihoda i rashoda.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi:

financijski izvještaj račun dobiti i gubitka porez prihod rashod trošak dobit gubitak grupa društvo povezano sudjelujućim interesom kamate amortizacija vrijednosno usklađenje ispravak vrijednosti rezerviranja državne potpore tečajne razlike nerealizirani dobici nerealizirani gubici nerealizirani prihod nerealizirani rashod metoda udjela 

Natrag