U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/21 objavljen je članak "Sastavljanje i dostavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020.". Autor članka je Dragutin Kovačić

Godišnji financijski izvještaji za 2020. sastavljaju se i predaju na istim obrascima kao i GFI za 2019. GFI za statističke i druge potrebe predaju se Fini do 30.6.2021., a GFI za javnu objavu u roku 8 mjeseci po proteku poslovne godine. Matična društva dužna su obvezu konsolidacije za 2020. prijaviti Registru GFI-a do 30.6.2021., a konsolidirane GFI predati u roku 10 mjeseci po proteku poslovne godine. Naknada za uslugu javne objave GFI-a i druge dokumentacije se ne naplaćuje.

GFI potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave odnosno svi izvršni direktori. GFI subjekta koji nema upravu, odnosno izvršene direktore potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje.

Fina je određena kao ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji ne dostave Fini dokumentaciju za javnu objavu, odnosno GFI za statističke i druge potrebe.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag