U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/21 objavljen je članak "Putnički promet i povrat PDV-a". Autor članka je Dinko Lukač.

Povrat PDV-a može ostvariti putnik (kupac) iz treće zemlje za dobra koja iznese u osobnoj prtljazi iz Republike Hrvatske (RH) tj. iz Europske unije (EU). Da bi putnik ostvario povrat PDV-a moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: - da putnik nema prebivalište ni uobičajeno boravište na području EU (dokazuje putovnicom ili osobnom iskaznicom), - da je ukupna vrijednost isporuke (tj. kupljenih dobara s PDV-om) iskazana na jednom maloprodajnom računu veća od 740,00 kn, - da je kupac ili netko u njegovo ime prevezao dobra kupljena u RH izvan EU prije isteka roka od 3 mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka, - da postoji dokaz o izvozu, izvornik računa i izvornik Obrasca PDV-P potvrđen od carinarnice države na čijem području su dobra iznesena iz EU.

Oslobođenje od PDV-a za dobra koja u osobnoj prtljazi iznosi putnik (tj. kupac) ostvaruje se naknadno, tj. tek kad prodavatelj dobara primi dokaz o izvozu dobara od strane putnika. Navedeno oslobođenje od PDV-a primjenjuje se samo za dobra (osim za naftne derivate), a ne i za obavljene usluge.

Autor u članku potanje piše o povratu PDV-a putniku u putničkom prometu, potrebnim obrascima i evidencijama koje mora izdati i voditi obveznik PDV-a te iskazivanju povrata PDV-a u poreznim prijavama i poslovnim knjigama obveznika PDV-a.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag