U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Prijava poreza na dobit za 2020.". Autorica članka je mr. sc. Ida Dojčić

Obveznici poreza na dobit sastavljaju prijavu poreza na dobit na PD obrascu, čiji je sadržaj propisan Pravilnikom o porezu na dobit. Izmijenjene odredbe Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 138/20) primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2021. godinu i nadalje, odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2021. Međutim, u postupku popunjavanja Prijave poreza na dobit za 2020. godinu treba uzeti u obzir prethodne izmjene Zakona o porezu na dobit (Nar. nov. 121/19) i Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 1/20), koje se primjenjuju od 1.1.2020., te izmjene Zakona (Nar. nov. 32/20) i prateće izmjene Pravilnika (Nar. nov., br. 59/20), koje su stupile na snagu 20. ožujka 2020., a odnose se na porezni tretman primljenih potpora uslijed posebnih okolnosti. Prethodnim su izmjenama Pravilnika (Nar. nov., br. 59/20) propisani novi PD i PD-NN obrasci za 2020. godinu. Izmjene PD obrasca za 2020. godinu odnose se na uključivanje novih stavaka u PD prijavu na: red. br. 25. – Povećanja porezne osnovice (odredbe od čl. 30.d od 30.i Zakona – izlazno oporezivanje, hiridne neusklađenosti i neusklađenost rezidentnosti), te na red. br. 28. - Potpore u slučaju posebnih okolnosti (umanjenje porezne osnovice).

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi:  porez na dobit stope poreza na dobit 12% i 18% PD obrazac za 2020. godišnji financijski izvještaji obveznici poreza na dobit osnovica poreza na dobit porezna razdoblja porezne olakšice porez na dobit po odbitku porezne olakšice za potpomognuta područja potpore male vrijednosti prijenos poreznog gubitka porezno nepriznati rashodi smanjenja dobiti/povećanja gubitka prekoračeni troškovi zaduživanja kontrolirana inozemna društva povezana poduzeća državna potpora za obrazovanje i izobrazbu državna potpora za istraživačko-razvojne projekte poticaji ulaganja porezna obveza predujmovi poreza na dobit uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu prilozi uz poreznu prijavu razlika poreza za uplatu razlika poreza za povrat Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva – Obrazac PD-KID

Natrag