Prijava poreza na dobit za 2020. – produženje roka i druge novosti

U Narodnim novinama br. 26 od 12. ožujka 2021. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojim se, između ostaloga, propisuje postupanje obveznika poreza na dobit prilikom podnošenja prijave poreza na dobit za porezna razdoblja koja su započela od 1.1.2020.

U nastavku dajemo pregled dopuna Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koje se odnose na podnošenje prijave poreza na dobit za 2020.:

  • Prijava poreza na dobit za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. godine ili tijekom kalendarske godine 2020. podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2021. godine. Ovaj rok odnosi se i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje Prijave poreza na dobit (članarine turističkoj zajednici, spomenička renta, OPZ-STAT-1 i dr.). Navedeni produženi rok za podnošenje prijave poreza na dobit za 2020. ne primjenjuje se na porez­ne obveznike kojima u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dobiti izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom ili kojima obveza podnošenja Prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.
  • Obveza za plaćanje poreza na dobit za 2020., te svih drugih javnih davanja koja se utvrđuju temeljem prijave poreza na dobit za 2020., dospijeva na dan 30. lipnja 2021.
  • Pravo na povrat više plaćenog poreza na dobit, koje se utvrđuje temeljem prijave poreza na dobit za 2020., ostvaruje se na dan 30. lipnja 2021.
  • Utvrđeni iznosi predujmova poreza na dobit neće se mijenjati do 30. lipnja 2020., osim na zahtjev poreznog obveznika sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o porezu na dobit. U tom smislu, mišljenja smo da će kod svih poreznih obveznika koji prijavu poreza na dobit podnose nakon objave Pravilnika o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (od 12.3.2021. i nadalje) biti knjižen datum valute 30.6.2021., pa će prema tome biti i knjiženi novi predujmovi, neovisno što je porezni obveznik predao prijavu poreza na dobit prije 30. lipnja 2021.
  • Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost iznajmljivanja i/ili prijevoza koristeći apartmane, kuće za odmor, plovila i zrakoplove, nisu obvezni za 2020. ostvariti Zakonom i Pravilnikom o porezu na dobit propisanu razinu godišnjih prihoda (5% ili 7%) u svrhu priznavanja troškova/rashoda korištenja predmetne imovine. Bez obzira na navedeno, predmetni porezni obveznici dužni su uz prijavu poreza na dobit za 2020. dostaviti dokumentaciju o navedenoj imovini iz čl. 22. st. 11. Pravilnika o porezu na dobit.
Natrag