U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/21 objavljen je članak "Pravo zaposlenja na drugim poslovima". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Zaštita prava radnika uređena je nizom propisa, od Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov. br., 56/90 – 5/14), Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR), kao temeljnim radnopravnim propisom, kojim su propisana prava i zaštita radnika i drugim zakonskim i podzakonskim propisima. Jedno od prava koje pripada radniku na temelju čl. 41. ZR-a je je i pravo zaposlenja na drugim poslovima. Sukladno navedenoj zakonskoj odredbi ako kod radnika postoji:

  • smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost,
  • smanjenje radne sposobnosti uz djelomični gubitak radne sposobnosti ili
  • neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti koju je utvrdilo ovlašteno tijelo (Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom) u skladu s posebnim propisom (Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (Nar. nov., br. 85/14 i 95/15) poslodavac je dužan, uzimajući u obzir nalaz i mišljenje toga tijela, ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je radno sposoban, koji moraju, što je više moguće odgovarati poslovima na kojima je radnik prethodno radio.

Posebna obveza poslodavca da radi osiguranja poslova za koje je radnik sposoban prilagodi poslove sposobnostima radnika, izmijeni raspored radnog vremena, odnosno poduze druge mjere da radniku osigura odgovarajuće poslove.

U slučaju ako je poslodavac poduzeo sve mjere, a ne može radniku osigurati odgovarajuće poslove, odnosno ako je radnik odbio ponudu za sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova koji odgovaraju njegovim sposobnostima u skladu s nalazom i mišljenjem ovlaštenog tijela, poslodavac radniku može otkazati ugovor o radu uz suglasnost radničkog vijeća.

Ističemo da u sporu između poslodavca i radnika, samo je doktor specijalist medicine rada nadležan ocijeniti jesu li ponuđeni poslovi odgovarajući, s tim da ukoliko radničko vijeće uskrati suglasnost na otkaz ugovora o radu, ista se može nadomjestiti sudskom ili arbitražnom odlukom.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag