U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/21 objavljen je članak "Pravo na godišnji odmor i regres u 2021.". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Pravo na godišnji odmor jedno je od temeljnih ustavnih prava na koje svaki zaposleni ima pravo i toga se prava ne može odreći. Važnost korištenja godišnjeg odmora proizlazi i ogleda se u činjenici da je to pravo zagarantirano ustavnom odredbom koja ujedno onemogućava odricanja od tog prava. Poslodavac se prilikom utvrđivanja i donošenja plana korištenja godišnjeg odmora mora pridržavati zahtijeva i pravila propisanih Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR).

Uređujući ustavnu odredbu o prava na godišnji odmor ZR je propisao da radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu. Propisujući pravo na godišnji odmor ZR je propisao samo minimalne zahtjeve i pravila kojih se mora pridržavati poslodavac kod određivanja prava radnika na godišnji odmor.

Minimalno trajanje godišnjeg odmora propisano je čl. 77. st. 1. ZR-a u tjednima i to na način da radnik ima pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna za svaku kalendarsku godinu.  Posebne skupine radnika kojima se štiti zdravlje i sigurnost na radu su maloljetnici i radnici koji rade na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja kojima je pravo na godišnji odmor određeno u trajanju od najmanje pet tjedana.

ZR-om je izrijekom propisano da se pravo na godišnji odmor ostvaruje nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa, a ne neprekidnog rada. Godišnji odmor se ne može odrediti u trajanju kraćem od najkraćeg trajanja propisanog ZR-om, a ukoliko bi to bilo na takav način određeno kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, radnik bi unatoč tomu imao pravo na godišnji odmor u najkraćem trajanju propisan ZR-om.

Plan (rasporeda) korištenja godišnjih odmora donosi poslodavac u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i ZR-om najkasnije do 30.6. tekuće godine, s tim da poslodavac nema propisanu obvezu da o tom rasporedu obavijesti radnike.

Planiranje i raspored korištenja godišnjeg odmora donosi poslodavca koji ima obvezu donijeti dva dokumenta i to:

  • plan (raspored) korištenja godišnjeg odmora i
  • odluku o rasporedu i trajanju godišnjeg odmora.

Više o pravo na godišnji odmor i regres u 2021. pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag