U Nar. nov., br. 80/21 od 14.7.2021. objavljen je Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 22.7.2021.

Pravilnikom se propisuju uvjeti za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika u trajanju duljem od 90 dana te se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/801 Europskoga parlamenta i vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.).

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika (Nar. nov., br. 99/18).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag