U Nar. nov., br. 88/21 od 6.8.2021. objavljen je Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energetskih vrijednosti goriva (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 14.8.2021.

Pravilnikom se propisuju prosječne energijske vrijednosti goriva za potrebe prijevoza i preuzima se Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 21. 12. 2018.) u hrvatsko zakonodavstvo.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energetskih vrijednosti goriva (Nar. nov., br. 36/11).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag