U Nar. nov., br. 91 objavljen je Pravilnik o priznanjima i nagradama radi unapređivanja zaštite na radu koji stupa na snagu 26. kolovoza 2021.

Pravilnikom se propisuje postupak, način i uvjeti dodjele priznanja i nagrada pravnim i fizičkim osobama radi unapređivanja zaštite na radu, vrsta priznanja i nagrade, način podnošenja prijedloga te imenovanje i način rada povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrade.

Priznanja i nagrada se dodjeljuju prigodom obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu, 28. travnja.

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti pravne i fizičke osobe, a prijedlog za dodjelu nagrade mogu podnijeti pravne osobe.

Za unapređivanje zaštite na radu se dodjeljuju: priznanja za unapređivanje zaštite na radu (u obliku povelje) i nagrada za životno djelo (u obliku povelje i novčane nagrade). Visina novčane nagrade iznosi dvije prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini po podacima Državnog zavoda za statistiku.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag