U Nar. nov., br. 148/20 od 31.12.2020. objavljen je Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 8.1.2021.

Pravilnikom se uređuje oblik i način vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama (GMO) i način određivanja troškova ispisa podataka iz upisnika.

Pravilnikom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Odluka Komisije od 23. veljače 2004. o utvrđivanju detaljnih aranžmana za funkcioniranje upisnika za unos podataka o genetskim promjenama u genetski modificiranim organizmima (GMO-ima), u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (L 65/20 od 3. 3. 2004.).

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa (Nar. nov., br. 125/07).

Natrag