U Nar. nov., br. 9 od 3. veljače 2021. objavljen je Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku koji stupa na snagu dana 11. veljače 2021.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se iznos, rokovi te način plaćanja naknade u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave na koju javni bilježnici kao povjerenici suda imaju pravo za obavljanje poslova u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (članak 14. stavak 9. OZ-a).

Ovim Pravilnikom utvrđuje se iznos nagrade i naknade troškova javnih bilježnika za obavljanje poslova potvrde: izjave o suglasnosti dužnika po pristanku dužnika radi naplate tražbine vjerovnika na plaći odnosno drugim novčanim primanjima (članak 202. OZ-a), izjave o suglasnosti dužnika radi naplate tražbine određenog vjerovnika zapljenom svih računa kod banaka (zadužnica – članak 214. OZ-a) i izjave o suglasnosti radi naplate tražbine čiji će iznos biti naknadno upisan u ispravi zapljene svih njegovih računa kod banaka (bjanko zadužnica – članak 215. OZ-a), te način njihova obračuna i naplate od strane javnog bilježnika.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na postupke pokrenute sukladno članku 21. stavka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 131/20) te postupke pokrenute sukladno članku 39. a OZ-a.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku (Nar.nov., br. 8/11, 112/12 i 114/12)

Natrag