U Nar. nov., br. 40/21 od 15.4.2021. objavljen je Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ''Narodnim novinama''.

Pravilnikom se uređuje postupak kategorizacije audiovizualnih djela, s obzirom na njihovu preporučenu dostupnost različitim dobnim skupinama, te način označavanja kategorija filmova radi zaštite djece i mladih od sadržaja audiovizualnog djela koji je neprimjeren njihovoj dobi.

Pravilnik se primjenjuje isključivo na igrane i dokumentarne filmove, animirane filmove eksperimentalne filmove te videoigre, a ne primjenjuje se na filmove koji se prikazuju u okviru smotri, sajmova, nacionalnih revija, retrospektiva, festivala, edukativnih programa, internih zatvorenih projekcija sudionika audiovizualne industrije, te prigodnih projekcija u okviru međunarodne suradnje.

Pravilnik se primjenjuje na sve hrvatske i strane filmove koji se prvi put javno prikazuju ili stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj nakon njegovog stupanja na snagu te na sve videoigre koje se stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj nakon njegovog stupanja na snagu.

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (''Nar. nov., br. 127/14).

Natrag