U Nar. nov., br. 32/21 od 31.3.2021. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 1.4.2021.

U Pravilniku su objavljeni novi obrasci BIL, PR-RAS, P-VRIO i OBVEZE, a prvi financijski izvještaji na navedenim obrascima predavat će se za razdoblje od 1.1. do 31.3.2021. godine.

Natrag