U Nar. nov. br. 83 od 21. srpnja 2021. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_07_83_1544.html koji je stupio na snagu 22. srpnja 2021.

U Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Nar. nov., br. 128/09, 142/14 i 23/19) obrazac RKP iz čl. 7., B-RKP iz čl. 9. stavka 1. i PRKP iz čl. 10. stavka 1. zamjenjuju se novim obrascima RKP, B-RKP i PRKP. Navedeni obrasci su sastavni dio navedenog Pravilnika o izmjenama Pravilnika.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag