U Nar. nov., br. 148/20 od 31.12.2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 1.1.2021.

Odredbe Pravilnika o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (Nar. nov., br. 107/20) odnose se i na državljana Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i članove njihovih obitelji, koji su na području Republike Hrvatske korisnici prava iz Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije (SL L 29, 31. 1. 2020.).

Obrazac rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku (Obrazac 1) koji je tiskan uz Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (Nar. nov., br. 107/20) i njegov je sastavni dio zamjenjuje se novim Obrascem 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Obrazac rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku za člana obitelji državljanina države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a (Obrazac 2) koji je tiskan uz Pravilniku o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (Nar. nov., br. 107/20) briše se.

Obrasci 7b, 8b, 9b i 10b tiskani su uz Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Natrag